Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Uppföljningar


Resultat som gynnar!

Uppföljningen per augusti i år visar att hela 8 av 10 personer har ökat sin förmåga till förvärvsarbete efter avslutad insats som finansierats av förbundet. För hela året 2017 var resultatet 7 av 10, år 2016 var det 8 av 10. Förbundet följer också hur många som avslutas och gått vidare till arbete, subventionerat arbete och/eller studier. Hitills är det 3 av 10 avslutade deltagare som gått vidare mot detta. Hela året 2017 var resultatet 4 av 10, och samma för år 2016.

Läs mer om resultaten samt ekonomi i delårsrapporten nedan.

Länk: Del√•rsrapport januari-augusti 2018


Klicka för större bild

Livskvalitén bland deltagare

I mätningen hittills i år av upplevd livskvalité visar mycket goda resultat, 8 av 10 avslutade deltagare upplever ha en högre livskvalitet vid avslut i insatsen än vid start. För år 2017 var motsvarande mätning 7 av 10 personer, detta var även så 2016.

Det är även en andel som anger sämre livskvalitet, analys kring detta har visat att en del personer under sin rehabilitering får en bredare referensram och vidare perspektiv på tillvaron som gör att livskvalitén i den rådande tillvaron faktiskt blir något lägre. Det har dock hittills varit en nedåtgående trend som anger sämre livskvalitet. Klicka på bilden för att se detaljer.


SUS för uppföljning av samverkan

Förbundet använder det nationella uppföljningssystemet SUS för att kunna följa hur det går för olika insatser.

Ur SUS är det t.ex. möjligt att få fram olika försörjningar vid start och avslut samt vad deltagaren går vidare mot i nästa steg.

Länk: Till SUS


Indikatorer för FINSAM

Ur ett gemensamt samarbete mellan flera olika f√∂rbund, nationella n√§tverket f√∂r samordningsf√∂rbunden (NNS), Socialstyrelsen, √Ėrebro Universitet med flera andra akt√∂rer, s√• finns nu ett instrument framtaget med indikatorer f√∂r FINSAM. Instrumentet best√•r utav enk√§tfr√•gor som riktar sig till flera olika niv√•er i organisationen och svarar p√• fr√•gan, Hur m√§rker vi att det blir b√§ttre?

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är i startgroparna att använda verktyget och första mätningen sker under hösten 2017.

Läsa mer om verktyget på NNS hemsidan nedan.

Länk: NNS hemsida, med info om indikatorer


Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2019
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign