Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

ESF-projekt Friska vindar


Nya insatser 2018 Utforska skrivande som ett läkande och stärkande verktyg

Nu kan Friska Vindar erbjuda målgruppen sjukskriva en möjlighet att utforska skrivande som ett läkande och stärkande verktyg.

Denna insats vänder sig till personer som

- Är arbetslösa med en sjukskrivning
- Är anställda, med heltidssjukskrivning över 90 dagar

Vi träffas i mindre gruppen
under 8 veckor. Inga förkunskaper krävs!

Fortlöpande intag
Första tillfället är 20180910 Måndagar 13.00-16.00
Inga förkunskaper krävs!

Denna insats sker i samarbete med Studiefrämjandet i Trollhättan

Startdatum 20180920 Torsdagar 09.00 – 12.00

Intresseanmälan lämnas via Projektledare Paula Andersson
Kontakt: paula.andersson@arbetsformedlingen.se
Telefonnr: 010-488 24 41

Senast datum för anmälan 20180901
Begränsat antal platser

Informationsmaterial finns i länkarna nedan

Dokument: Informationsblad Utforska skrivandet som ett läkande och stärkande verktyg

Dokument: Folder Utforska skrivandet som ett läkande och stärkande verktyg


Nya insatser 2018 Måla inre bilder för ökat välbefinnande

Nu kan Friska Vindar erbjuda målgruppen sjukskriva en möjlighet att prova på att måla för ökat välbefinnande.

Denna insats vänder sig till personer som
- Är arbetslösa med en sjukskrivning
- Är anställda, med heltidssjukskrivning över 90 dagar

Under 6 veckor träffas vi i mindre grupp under perioden 20180920 – 20181025. Inga förkunskaper krävs!

Denna insats sker i samarbete med Trollhättan Stad Familjehuset

Startdatum 20180920 Torsdagar 09.00 – 12.00

Intresseanmälan lämnas via Projektledare Paula Andersson
Kontakt: paula.andersson@arbetsformedlingen.se
Telefonnr: 010-488 24 41

Senast datum för anmälan 20180901
Begränsat antal platser

Informationsmaterial finns i länkarna nedan

Dokument: Informationsblad Måla inre bilder för ökat välbefinnande

Dokument: Informationsbroschyr Måla inre bilder


Horisontella principer

Friska Vindar och Samordningsförbundet Trollhättan, Grästorp och Lilla Edet arbetar aktivt med Horisontella principer och dess värdegrund. Horisontella principer står för Icke- Diskrimminering, Jämställdhet och Tillgänglighet. För mer information om detta arbete, se bifogade dokument

Dokument: Arbetet med att integrera de horisontella principerna

Dokument: Genuskompassen


Nya gruppstarter för anställda med sjukskrivning

From 180306 har Friska Vindar startat en ny grupp med insatser för sjukskrivna med anställning hos kommunerna Trollhättan Stad och Lilla Edets kommun. Insatsen är en 10 veckors period med aktiviteter 3 dagar i veckan. Se bifogat aktuellt schema (reservation för eventuella ändringar).

Dokument: Schema Juni Juli 2018

Dokument:


Transnationellt arbete med NAV i Norge

Den 15-16 Februari åkte 16 personer från Friska Vindar och Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp till Sarpsborg för ett studiebesök hos de norska myndigheterna NAV. Se bifogad rapport

Dokument: Rapport från Transnationellt samarbete Friska Vindar och NAV (Norska Ar-beit och Valfardskontor)


Ett samverkansprojekt inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Friska Vindar är ett samverkansprojekt inom arbetslivsinriktad rehabilitering hos Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps kommun.

Försäkringskassans statistik visar att sjukskrivningar orsakade psykisk ohälsa ökar. Psykisk ohälsa ligger bakom en tredjedel av alla sjukskrivningar idag, och den vanligaste orsaken är stressrelaterade sjukdomar. Samordningsförbundet söker och får 2016 beviljat finansiering av Europeiska Socialfonden inom utlysningen "Öka återgångarna till arbete eller studier för sjukskrivna" under perioden 20170301-20200228. From 1 september kan Friska Vindar ta emot deltagare.

Friska Vindars samverkansarbete utgår både ifrån gruppaktiviteter och individuella insatser som syftar till att deltagaren ska öka sin hälsa, och öka chanserna till återgång i arbete och studier.

Friska Vindar kommer arbeta med att ta fram 200 nya deltagarplatser under projektperioden, varav 60 platser är inom Hälsa för alla Trampolinen 40 platser samt ytterligare 100 friskvårdsinsatser utifrån individuella behov (se separat flik under "Aktiviter").

Målgruppen omfattas av personer som:

• har en pågående sjukskrivning eller nyligen avslutat en sjukskrivning men saknar anställning eller annan sysselsättning.
• är sjukskriven från anställning och som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. För denna bedömning ska kunna göras måste sjukskrivningen ha pågått i över 90 dagar. Personen ska vara behov av stöd som inte erhålls genom ordinarie rehabilitering.

För VISA-besök och information kontakta projektledare Paula Andersson på Friska Vindar.
Telnr 010-488 24 41
paula.andersson@arbetsformedlingen.seDokument: Friska Vindar ansökan för utskrift

Dokument: Broschyr Friska Vindar

Länk: Här kan ni läsa mer om Europeiska Socialfonden


Projektledarnätverk

Är du projektledare i ESF projekt i Västsverige och önskar delta i vårt nätverk?

Nätverksträffarna sker 3-4ggr om året på olika orter där projekt finns representerade. Exempel på dialogfrågor är:
Administration till Europeiska socialfonden, Horisontella principer och olika metoder lyfts fram. Vi kan även bjuda in intressanta föreläsare och bjuda in ESF eller ESI till träffarna.

Om du är intresserad av att medverka, ta kontakt med din kontakt person på ESF alternativt maila paula.andersson@arbetsformedlingen.se


Referensgrupp i Friska Vindar

Referensgruppen består av verksamhetsföreträdare för respektive organisation som berörs av projektet. Gruppen är delaktig i processen och har inflytande på projektet men fattar inga formella beslut. Fungerar som ett stöd för projektet och är viktig utifrån sina erfarenheter inom respektive kompetensområde och kan lämna intressanta synpunkter på tex inflödesprocessen. Ej forum för ärendediskussion.
Medlemmarna i referensgruppen är också informationsförmedlare både till och från projektet.

Ulrika Johansson Trollhättans Stad (HR och Hälsan)
Telefon: 0520-49 59 68
ulrika.johansson2@trollhattan.se

Josefine Johansson Trollhättan Stad
(HR och Hälsan)
Telefon: 0520-49 63 98
josefine.e.johansson@trollhattan.se

Erika Thielfoldt (Lilla Edet HR)
Telefon:
erika.thielfoldt@lillaedet.se


Lovisa Skoglund (Arbetsförmedlingen)Telefon:010-487 06 06
lovisa.skoglund@arbetsformedlingen.se

Elin Lindén (Trollhättans Stad Socialförvaltningen)
Telefon: 0520-497281 elin.linden@trollhattan.se

Anne Mäkinen (Lilla Edet Socialförvaltningen)
Telefon: 0520-659610
Anne.Makinen@lillaedet.se

Elisabeth Hellman (Försäkringskassan)
Telefon: 010-118 51 31
elisabeth.hellman@forsakringskassan.se


Kalender Friska vindar

   2018-11-08 Styrgruppsmöte

   2018-11-30 Mittseminarie Friska Vindar med Kontigo

   2019-01-16 Referensgruppssmöte

   2019-01-31 Styrgruppsmöte

Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2019
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign