Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

ESF-projekt Friska vindar


Referensgrupp i Friska Vindar

Referensgruppen består av verksamhetsföreträdare för respektive organisation som berörs av projektet. Gruppen är delaktig i processen och har inflytande på projektet men fattar inga formella beslut. Fungerar som ett stöd för projektet och är viktig utifrån sina erfarenheter inom respektive kompetensområde och kan lämna intressanta synpunkter på tex inflödesprocessen. Ej forum för ärendediskussion.
Medlemmarna i referensgruppen är också informationsförmedlare både till och från projektet.

Josefine Johansson Trollhättan Stad
(HR och Hälsan)
Telefon: 0520-49 63 98
josefine.e.johansson@trollhattan.se

Erika Thielfoldt (Lilla Edet HR)
Telefon:
erika.thielfoldt@lillaedet.se


Petra Lanner (Arbetsförmedlingen)Telefon:010- 4865992
lovisa.skoglund@arbetsformedlingen.se

Elin Lindén (Trollhättans Stad Socialförvaltningen)
Telefon: 0520-497281 elin.linden@trollhattan.se

Elisabeth Hellman (Försäkringskassan)
Telefon: 010-118 51 31
elisabeth.hellman@forsakringskassan.se

casino siteleri 2019


« Tillbaka | 1 [2]

Kalender Friska vindar

   2018-05-07 MITT EUROPA ÖPPET HUS

   2018-11-08 Styrgruppsmöte

   2018-11-30 Mittseminarie Friska Vindar med Kontigo

   2019-01-16 Referensgruppssmöte

   2019-01-31 Styrgruppsmöte

   2019-04-02 Implementeringssemniarie

Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2019
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign