Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Kalender - Friska vindar


Länk till hemsidan

2018-05-07 MITT EUROPA ÖPPET HUS

Välkomna på MITT EUROPA hos Friska Vindar som bjuder in till Öppet hus tisdagen den 7 Maj i Trollhättan.

Program under dagen
09.00 Kaffe
09.30 Presentation Friska Vindar. Bakgrund, resultat och kommande implementering

Välj din station förmiddag
Kl. 10.45 – ca. 11.45

A. Testa på en av våra populära aktiviteter Medicinsk Yoga tillsammans med vår yogalärare Yvonne Alkinge. Inledningsvis får vi en kort föreläsning om hur yogan påverkar vår hälsa positivt.
B. Kom och lyssna på vår genusspecialist Rebecca Gardendahl som arbetar aktivt med de horisontella principerna. Tillsammans gör vi övningar kopplat till jämställdhet, icke- diskriminering och tillgänglighet.
C. Hur upplever våra deltagare projektet? Tillsammans går vi igenom deltagarperspektivet.

Avbrott för lunch kl. 11.45 -13.15

Välj din station eftermiddag
Kl. 13.15 – ca 14.15

D. Arbetsgivarperspektivet Trollhättans Stad. Bakgrund, resultat och kommande implementering
E. Kom och lyssna på vår genusspecialist Rebecca Gardendahl som arbetar aktivt med de horisontella principerna. Tillsammans gör vi övningar kopplat till jämställdhet, icke- diskriminering och tillgänglighet.
F. Testa på en av våra populära aktiviteter Medicinsk Yoga tillsammans med vår instruktör Yvonne Alkinge. Inledningsvis får vi en kort föreläsning om hur yogan påverkar vår hälsa positivt.

Såhär anmäler man sig till MITT EUROPA Friska Vindar Öppet hus
1. Uppge namn, mailadress, telefonnr och organisation
2. Uppge förmiddag eller eftermiddag
3. OBS! Uppge vilken station (bokstav) du önskar delta på förmiddag/eftermiddag

Skicka anmälan till projektadministratör Helene.Bergenhall@trollhattan.se

Senast dag för anmälan är 25 April


2019-04-02 Implementeringssemniarie

Projektet går nu in i fasen för att pröva vilka möjligheter det finns till implementering. Varje organisation presenterar vilka fördelar och vinster man har sett med Friska Vindar samt möjlighet att föra projektet eller utarbetade arbetsmodell vidare i sin organisation.

Tid: Tisdagen den 2 April kl. 09.00 -11.00
Plats: Samordningsförbundet Trollhättan, Grästorp och Lilla Edet. Österlånggatan 47, 2 tra


2019-01-16 Referensgruppssmöte

Tid: kl. 14.00
Plats: Samordningsförbundets kansli, Österlånggatan 47 Trollhättan


2019-01-31 Styrgruppsmöte

Tid: kl. 14.00
Plats: Samordningsförbundets kansli, Österlånggatan 47 Trollhättan


2018-11-30 Mittseminarie Friska Vindar med Kontigo

Tid: Den 30 november kl 9-11
Plats: Samordningsförbundet Kansli, Österlånggatan 47

Inbjudna till seminariet är styrgrupp, beredningsgrupp, styrelsen samt projektgruppen

Metodutveckling och samverkan är två centrala delar av målen för Friska vindar. Hur långt har projektet nått och vad behövs för att ta frågorna vidare? Vid seminariet presenterar Kontigos utvärderare sin halvtidsrapport. Den baseras på forskningsstudier, intervjuer, samtal och möten, bland annat den workshop som genomfördes i oktober, där både medarbetare från operativ nivå och i styrande funktioner deltog.

Framförallt vill vi att tillsammans med styrelse och styrgrupp ta frågorna om samverkan till en strategisk nivå:

• Var är de starka och svaga länkarna i samverkan? Vilka blir konsekvenserna av när det brister i samverkan?

• Har vi tillräckligt med kunskaper om varandra och om målgruppen för att kunna samverka på ett effektivt sätt?

• Vilka verktyg finns och vilka borde finnas för att systematisera kontakt och arbetssätt mellan samverkande parter?

Det här är exempel på frågor som vi vill lyfta och samtala vidare kring. Vi ser fram en utforskande och lärande förmiddag där vi alla kan lära oss mer om var vi står i nuläget och vart vi går för att nå vidare i den utmaning som samverkan är ett svar på.

Dokument:


2018-11-08 Styrgruppsmöte


Kalender Friska vindar

   2018-05-07 MITT EUROPA ÖPPET HUS

   2018-11-08 Styrgruppsmöte

   2018-11-30 Mittseminarie Friska Vindar med Kontigo

   2019-01-16 Referensgruppssmöte

   2019-01-31 Styrgruppsmöte

   2019-04-02 Implementeringssemniarie

Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2019
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign