Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Aktiviteter - Trampolinen - Lilla Edet

Från mars 2014 finns en Trampolinen-insats i Lilla Edet. Insatsens målgrupp är unga vuxna med funktionsvariation eller de unga vuxna som ses ha behov av extra stöd för att nå arbete/egen försörjning eller studier. Se även målgruppsbeskrivningen för Trampolinen - Trollhättan.

Arbetssättet vid Trampolinen har under flera år prövats och drivits framgångsrikt i Trollhättan och bygger sammanfattningsvis på en period av gruppverksamhet samt därefter individuell planering utifrån de deltagarnas behov. Stor vikt läggs vid att hitta för rätt praktik och rätt arbetsställe.

Inför start vid Trampolinen görs VISA-besök där deltagare och ansvariga handläggare för deltagaren träffas tillsammans med Trampolinens personal. För att boka VISA tas kontakt med:
Gunborg Olofsson (AF) 010-486 80 71 eller
Linda Huhtala 0520-65 97 52(kommunen).

Dokument: Uppdragsbeskrivning

Dokument: Ansökan Trampolinen Lilla Edet

Länk: Broschyr med kontaktuppgifter


« Tillbaka

Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2019
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign