Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Aktiviteter - Vägen vidare - för utrikesfödda kvinnor

Trollhättans Stads arbetsmarknadsstöd/integrationsenhet driver under 2018 Vägen Vidare där vi provar en ny modell och ett nytt arbetssätt. Målgruppen är utrikesfödda och då främst kvinnor. I Vägen Vidare ingår varvade grupp och individinsatser där målet är att skapa förutsättningar så att deltagaren kan komma i egen försörjning och nå bättre hälsa. Under 2018 kommer vi ha två grupper i Vägen Vidare och för mer information kontakta projektmedarbetarna som jobbar med uppdraget.

Jenny Bagger, telefon: 0520-49 57 20

canlńĪ bahis

Lär mer om Vägen vidare i uppdragsbeskrivningen nedan:

Dokument: Uppdragsbeskrivning Vägen Vidare


« Tillbaka

Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2019
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign