Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Aktiviteter - Nya idéer..

Så fångas nya idéer upp!

En viktig uppgift för förbundet är att fånga upp aktuella målgrupper samt behov av olika samverkansinsatser och aktiviteter som stärker det lokala samverkansarbetet. Genom att genomföra gemensamma kartläggningar framgår vilka insatser som ska prioriteras och är mest ändamålsenliga och inför varje verksamhetsår uppdateras aktuella målgrupper.

Länk: Läs mer om hur nya idéer fÃ¥ngas upp..


« Tillbaka

Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2019
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign