Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Styrelse


Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Styrelsen är en egen juridisk person som fattar beslut i eget namn.

Ledamöter i styrelsen är utsedda av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt av region och kommunfullmäktige. Ordförandeskap och vice ordförandeskap växlar årligen enligt ett fastställt schema.

Styrelsens uppgift är att:

‚ÄĘ besluta om m√•l och riktlinjer f√∂r den finansiella samordningen
‚ÄĘ st√∂dja samverkan mellan parterna
‚ÄĘ besluta om p√• vilket s√§tt de medel som st√•r till f√∂rfogande ska anv√§ndas
‚ÄĘ finansiera insatser som st√∂djer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsomr√•den
‚ÄĘ ansvara f√∂r att rehabiliteringsinsatserna f√∂ljs upp och utv√§rderas
‚ÄĘ uppr√§tta budget och √•rsredovisning

Styrelsen från augusti 2019:
Anders Paulsson, Arbetsförmedlingen, ordf.
Monica Hanson, Trollhättans Stad, vice ordf.
Margareta Fredriksson, Västra Götalandsregionen
Sofia Lantz, Försäkringskassan

ersättare:
Zara Blidevik, Lilla Edets kommun
Thomas Johansson, Grästorps kommun
Almasa Idrizovic, Arbetsförmedlingen
Kalle Blomgren, Västra Götalandsregionen
Linda Biltmark, Försäkringskassan


Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2019
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign