Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Välkommen till oss!

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarar sedan den 1 januari 2009 för den finansiella samordningen i kommunområdena Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad och kommunerna Lilla Edet och Grästorp.

Till den finansiella samordningen läggs från varje medlemspart ett resursbidrag som används för utveckling av lokalt samarbete och samverkansarbete. Slutmålet är att gemensamma insatser ska leda till att fler kommer i arbete eller i aktiviteter som på sikt kan leda till egen försörjning. Ytterligare möjligheter är att utveckla samarbete och samverkan mellan myndigheterna samt att hitta nya arbetsätt och nya användbara metoder...

Samordningsförbundets leds av en styrelse som är utsedd av förbundets ägare. Styrelsen är en egen juridisk person som själv beslutar om hur resurserna man förfogar över ska användas.

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har fokus på följande lokalt identifierade målgrupper:

• Kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder som har behov av rehabilitering inför övergångar till arbete, studier eller andra arbetsförberedande insatser
• Kvinnor och män i behov av samverkan mellan flera myndigheter
• Kvinnor och män som är arbetslösa eller som är eller har varit sjukskrivna
• Riktade insatser som stöder utveckling av samarbete och samverkan

På följande sidor hoppas vi nu att du och din organisation ska hitta aktuell information från förbundets verkamhetsområde och att ni finner det som är angeläget och användbart i ert arbete. Ni är också alltid välkomna att höra av er för frågor och funderingar om samverkan och samarbete.

Dokument:


Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Martin Jansson, verks.utv., 0520-49 60 41
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2021
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign