Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Uppföljningar


Resultat som gynnar!

Uppföljningen hittills i år visar att 8 av 10 kvinnor och män har ökat sin förmåga till förvärvsarbete efter avslutad insats som finansierats av förbundet, samma resultat som under 2018, 2017 var resultatet 7 av 10. Förbundet följer också hur många som avslutas och gått vidare till arbete, subventionerat arbete och/eller studier. Vid mätningen för år 2019 så var det 2 av 10 kvinnor och män som gått vidare mot detta, 3 av 10 var resultatet under 2018. För året 2017 var resultatet 4 av 10.

Läs mer om resultaten samt ekonomi i Årsredovisningen nedan.

Länk: √Örsredovisning 2019


Klicka för större bild

Livskvalitén bland deltagare

Mätningen av upplevd livskvalité vid år 2019 visar att 7 av 10 kvinnor och män upplever ha en högre livskvalitet vid avslut i dem förbundsfinansierade insatserna, än vid start. Under 2018 var resultatet 8 av 10 och för år 2017 var motsvarande mätning 7 av 10 personer.

Det är även en andel som anger sämre livskvalitet, analys kring detta har visat att en del personer under sin rehabilitering får en bredare referensram och vidare perspektiv på tillvaron som gör att livskvalitén i den rådande tillvaron faktiskt blir något lägre. Det har dock hittills varit en nedåtgående trend som anger sämre livskvalitet. Klicka på bilden för att se detaljer.


SUS för uppföljning av samverkan

Förbundet använder det nationella uppföljningssystemet SUS för att kunna följa hur det går för olika insatser.

Ur SUS är det t.ex. möjligt att få fram olika försörjningar vid start och avslut samt vad deltagaren går vidare mot i nästa steg.

Länk: Till SUS


Indikatorer för FINSAM

Ur ett gemensamt samarbete mellan flera olika f√∂rbund, nationella n√§tverket f√∂r samordningsf√∂rbunden (NNS), Socialstyrelsen, √Ėrebro Universitet med flera andra akt√∂rer, s√• finns nu ett instrument framtaget med indikatorer f√∂r FINSAM. Instrumentet best√•r utav enk√§tfr√•gor som riktar sig till flera olika niv√•er i organisationen och svarar p√• fr√•gan, Hur m√§rker vi att det blir b√§ttre?

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp senaste resultatsammanställning, finns tillgänglig nedan. Mätningen gjordes under året 2019.

Dokument: Resultatsammanställning enkätundersökning Indikatorer 2019

Länk: NNS hemsida, mer information om indikatorer


Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2020
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign