Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

UtvÀrderingar


UtvÀrderingar som följer med!

Samordningsförbundet har erhÄllit medel frÄn Europeiska socialfonden för samverkansprojekten Friska vindar samt ALL-IN.

I bÀgge projektet har utvÀrderingen en lÀrande ansats. En lÀrande utvÀrdering utvÀrderar projektets process kontinuerligt och möjliggör projektet att formas sÄ att resultaten uppnÄs.

För projektet Friska vindar var utförare utav utvÀrderingen till en början Kontigo AB och sedan övertogs avtalet av WSP. Nedan finns deras slutrapport utav projektet tillgÀnglig.

Länk: WSP:s Slutrapport utvĂ€rdering av Friska Vindar


Utredning Integratia - fördelar och nackdelar med att slÄ samman samordningsföbund 2017

Under 2016 till juni 2017 har Integratia AB arbetat med att utreda fördelar och nackdelar med att slÄ samman samordningsförbund. För mer information klicka pÄ lÀnken nedan.

Dokument: Integratia AB - utredningsrapport 2017


EffektutvÀrdering av insatser för unga med AktivitetsersÀttning

FörsÀkringskassan har genomfört en utvÀrdering av tre olika metoder för att arbeta med mÀnniskor mot arbetslinjen. Resultaten visar att metoden Supported Employment (SE) lyckades bÀst med att fÄ deltagare i arbete i denna första kortsiktiga uppföljning. Femton mÄnader efter projektstart Àr 26 procent av deltagarna i SE i arbete. För metoden Case Manager (CM) och insatsen FörstÀrkt Samarbete (FS) Àr siffran 18 respektive 20 procent. Resultatet beror helt pÄ skillnader i utflödet till subventionerat reguljÀrt arbete, dÀr andelen i arbete efter 15 mÄnader Àr Ätta procentenheter högre i gruppen med SE jÀmfört med FS. Andelen i arbete ökade kontinuerligt under hela perioden för alla tre insatserna.

Länk: LĂ€s rapporten i sin helhet


SamhÀllsekonomiska utvÀrderingar, Pay Off

Samordningsförbundet har genomfört tvÄ samhÀllsekonomiska utvÀrderingar enligt modellen Pay Off under Är 2013 och 2015.

Denna modellen grundar sig pÄ verkliga hÀndelser hos förbundets deltagare och utifrÄn dessa hÀndelser kan berÀknas nÀr en insats blir samhÀllseknonomiskt lönsam. Man talar om insatsens Äterbetalningstid, det vill sÀga hur lÀnge det dröjer innan myndigheten fÄr tillbaka de investerade resurserna som har tillfalligt deltagaren under insatsen.

Insatserna som utvÀrderas Àr Göra Skillnad och Trampolinen.

UtvÀrderingarnas rapporter finns att till gÄ i fulltext nedan.

Dokument: SamhÀllsekonomisk utvÀrdering av Göra Skillnad

Dokument: En sammanfattning, SamhÀllsekonomisk utvÀrdering Trampolinen

Länk: SamhĂ€llsekonomisk utvĂ€rdering av Trampolinen


UtvÀrdering om urvalsprocessen, i samarbete med Högskolan VÀst

Denna utvÀrdering kom i kraft efter att samverkansgruppen i TrollhÀttan fÄtt ett nytt uppdrag Är 2007 som förvÀntades underlÀtta och sÀkerstÀlla att individer hamnar rÀtt i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Det var dÀrför av vikt att belysa sjÀlva urvalsprocessen till samverkansinsatser. FrÄn förbundets sida finns en stÀndig förhoppning om att utöka och förstÀrka samverkan. PÄ sÄ sÀtt uppnÄs en effektiv resursanvÀndning och en bÀttre service för de personer som Àr i behov av samordnad rehabilitering. LÀs rapporten i sin helhet nedan.

Dokument: FrÄn upptÀckt till beslut


UtvÀrdering i samarbete med Högskolan VÀst

Under 2007 genomfördes en utvÀrdering i samarbete med Högskolan VÀst som fokuserar pÄ förbundets olika projekt och dess betydelse med avseende pÄ deltagarnas livskvalitet. Syftet med
studien var att:
· Dokumentera och beskriva projektens syften och mÄl
· Ta del av deltagarnas erfarenhet och kÀnsla av livskvalitet
· Relatera deltagarnas erfarenheter till projektets uppsatta mÄl

Dokument: Framtiden har blivit nÀrvarande


Mera utvÀrderingar...

Förbundet gör Àven andra utvÀrderingar, bland annat pÄ sina insatser, detta för att tillvarata pÄ nyfunnen kunskap som uppstÄr i samverkan och i utvecklingen av att prova nya metoder.


Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2020
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign