Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Aktuellt


Nya samverkansinsatser i Lilla Edet 2014

Under början av 2014 kommer det startas upp tre nya samverkansinatser i Lilla Edet.

- I samarbte mellan Hjortmossens arbetslivsinriktade reahbilitering i Trollhättan kommer det från januari prövas att utföra arbetsterapeutiska utredningar i reell arbetsmiljö, AURA. Prövningarna kommer genomföras vid Lilla Edets kommuns arbetsmarkandsavdelning, AMA. Ansvarig arbetsterapeut för uppdraget är Eva-Lena Hagqvist.

- Från mars kommer det finnas ett Trampolinen för unga vuxna liknande det som idag drivs i Trollhättan. Två personer har utsetts att arbeta i detta uppdraget och det är Anette Tidlund (AF) och Marie-Lousie Abrahamsson(SOC). Insatsen kommer drivas genom AMA samt i nära samarbete med AMAs personal.

- Planering pågår även för att starat upp mötesplats/er för personer i behov av tidiga och förberedande insatser av olika slag.

Vill du läs mer så finns aktuell information samt kontaktuppgifter under fliken aktiviter.


Kompetensutveckling med temat Psykisk ohälsa

Den 23 oktober var Curt Nyström som är dr inom psykiatri hos oss i Trollhättan och föreläste om psykisk ohälsa, sjukdomar och diagnoser. Ett 70 -tal var med och lyssnade intresserat.

För den som vill veta mer finns dagens bilder att ladda ner här.

Länk: Presentationsbilder Curt Nystr√∂m okt 2013


Goda resultat i delårsrapporten!

Hela 46 % av deltagarna har gått vidare mot arbete eller studier samt 75 % befinner sig i arbetslinjen. Detta är ett mycket gott resultat till följd av en god samverkan.

Det är 70 % av deltagarna som upplever en ökad livskvalitet efter sin tid i insatserna.

I jämförelse mot 2012 är detta ett mycket gott resultat, då motsvarande resutat var 28 % i arbete/studier,
samt 62 % som hade ökat sin livskvalitet.

Läs Delårsrapporten i sin helhet:

Länk: Del√•rsrapport Jan-Aug 2013


Välkomna på öppet hus på Trampolinen den 7 oktober

Den 7 oktober h√•ller Trampolinen √∂ppet hus p√• √Ėsterl√•nggatan 47 i Trollh√§ttan. V√§lkomna dit!

Dokument: √Ėppet hus p√• Trampolinen


Hjortmossen - arbetslivsinritktade rehabilitering firar 20 år

Torsdag den 19 september 2013 √§r det √∂ppet hus p√• Hjortmossen som d√• firar 20 √•r. √Ėppna huset startar 13 00 och 13.30 samt 14.30 ger Laila Forsberg och G√∂ran Bj√∂rling som var med och startade det hela en √•terblick. V√§lkomna att delta vid detta tillf√§lle. Ingen anm√§lan beh√∂vs.

Dokument: √Ėppet hus Hjormossen 20 √•r


Tidig våldsutsatthet - senare ohälsa?

Den 23 maj hölls i Göteborg en konferens med teamt Tidig våldsutsatthet - senare ohälsa? Drygt 600 personer samlades och fick ta del om senaste forskning inom området.
Vill du veta mer så hittar du allt dokumentation om du följer länken nedan.

Länk: Tidig v√•ldsutsatthet - senare oh√§lsa?


Från FINSAM konferensen i Skövde 10-11 april 2013

Nu finns dokuentation från FINSAMS nationella konferens i Skövde för den som vill läsa mer. Läs bl.a vad Dan Eliasson sa om Samordningsföbundets uppdrag och möjligheter och även om senaste information från regeringsuppdraget "Vad göra med unga som varken arbetar eller studerar?"

Dokument: 10-11 april, 2013, Nu börjar det! Dokumentation från FINSAMkonferensen i Skövde


Samordningsförbundets dag vid Fasetten i Trollhättan den 18 april 2013

Den 18 april hölls en dag för intresserade samverkare i Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Dagen innehöll information och presentation av insatser som förbundet finansierar. Dagen avslutas med föreläsning av professor Peter Währborg från SLU/Sahlgrenska Akademin. Temat var stress och den nya ohälsan.

Bilder från dagen hittar Du under hemsidans Dokument/Läsvärt.KRAMI-verksamhet implementeras i vårt område

Från maj startar en ny samverkansmodell upp i vårt område, KRAMI. KRAMI är en beprövad samverkansmodell mellan Arbetsförmedling, kommun/er och Kriminalvård och vänder sig till dömda som avslutar sina straff och skall ut i arbetslivet. Förbundet kommer tillsammans med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delfinansierar en implementeringsperiod av arbetsmodellen under tiden maj 2013 tom december 2014. Deltagare boende i Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp och i Mellerud kommer ha möjlig tillgång till en KRAMI-plats.

kaçak bahis

Vill du veta mer om KRAMI så finns projektbeskrivning nedan. Du kan även kontakta sektionschef Johan Ekstedt, Arbetsförmedlingen, telefon: 010-486 24 62 alternativt områdeschef Christina Vallgren, Trollhättans Stads försörjningsstöd 0520-49 71 44.

Dokument: Projekt beskrivning KRAMI


« Tillbaka | 1 2 3 4 [5]

Nyheter

   2019-12-19 Nyhetsbrev God Jul 2019

   2019-12-03 Nyhetsbrev december 2019

   2019-06-01 Nyhetsbrev juni 2019

   2018-10-01 Nyhetsbrev oktober 2018

   2018-09-01 Nyhetsbrev september 2018

Kalender

   24 september Styrelsem√∂te

   20 oktober Halvtids konferens utv√§rdering ALL IN

   23 november 2020 Styrelsem√∂te

Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2020
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign