Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Beredningsgrupp


Beredningsgruppen för Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Samordningsförbundets beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av var och en av de samverkande parterna som ingår i förbundet.

Beredningsgrupp är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser samt för att organisera olika aktiviteter och insatser som har gemensam utgångspunkt i samverkansarbetet mellan medlemmarna.

Beredningsgruppen eller grupp som dessa utser är styrgrupp för de insatser och aktiviteter som beslutats om i samordningsförbundet. Ett gemensamt ansvar tas för att leda samverkansinsatser utifrån de mål och intentioner som styrelsen fasställt.


Beredningsgruppen har till uppgift att:

• organisera samverkan
• möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas
• stödja samarbete så att samarbete blir en naturlig del av arbetet
• de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om blir utförda
• förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna
• identifiera hinder för samverkan och samarbete
• det sker kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan
• redovisa resultat

Dokument: Beredningsgruppens representanter


Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2020
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign